Oferta kursów języka angielskiego

Programy indywidualne

To Ty decydujesz o rodzaju zajęć: konwersacje, przygotowanie do egzaminu etc. oraz o tym, które umiejętności językowe chcesz najbardziej rozwijać. Na takich lekcjach nauczyciel poświęca czas tylko Tobie.

Kursy konwersacyjne

Prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i koncentrują się na rozwijaniu zdolności komunikacyjnych. Ucząc się z nami przede wszystkim rozmawiasz indywidualnie, w parach i grupach; poznajesz specyficzne słownictwo i zwroty oraz uczysz się używania języka w codziennych sytuacjach. Dzięki niewielkiej liczbie osób w grupach aktywnie uczestniczysz w zajęciach, a nie tylko uczęszczasz na nie.

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych FCE, CAE, CPE, IELTS

Kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych FCE, CAE, CPE, IELTS koncentrują się zarówno na pogłębianiu znajomości języka, jak i na opanowaniu umiejętności w zakresie strategii i technik egzaminacyjnych.

Kursy tailor made

Kursy opracowane z myślą o Tobie, dostosowane do twoich potrzeb w sposób optymalny. Koncentrują się na pogłębianiu znajomości języka z dziedziny i zainteresowań wskazanej przez Ciebie.

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka obcego prowadzony jest na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Podczas kursu uczniowie powtarzają i systematyzują słownictwo poznane w szkole średniej. Zajęcia prowadzone są w małych grupach – maks. 4 osoby w grupie! W trakcie kursu przewidziano próbny egzamin maturalny.


Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego koncentruje się na opanowaniu zadań egzaminacyjnych w oparciu o wymogi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aby zwiększyć efektywność nauki zajęcia prowadzone są w małych grupach – maks. 4 osoby w grupie! W trakcie kursu przewidziano próbny test gimnazjalny.

Kursy dla dzieci

Na lekcjach dla najmłodszych utrwalamy słownictwo i zagadnienia poznane w przedszkolu lub w szkole. Poprzez gry i zabawe uczymy się nowego słownictwa, gramatyki i języka w codziennych sytuacjach.  Małe grupy (maks. 4 osoby) zapewniają odpwiednie warunki do nauki języka - umożliwiają swobodną i częstą wypowiedź każdego dziecka. Aby dziecko mogło uczyć się jeszcze bardziej efektywniej otrzymuje od nas bezpłatny podręcznik i płyte cd, ktora pomaga usystematyzować poznany materiał.

 
 

NetVISTOR